Καλώς ήρθατε στην Πλατφόρμα ELearning

H Πλατφόρμα Διαδικτυακών Μαθημάτων αναπτύχτηκε στο πλαίσιο του έργου «STONEWOOD – Stone and Wood: Enhancement and promotion of traditional architecture in the areas of Ioannina and Gjirokaster» του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013»

Το Έργο STONEWOOD έχει ως βασικό άξονα την προώθηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών της Ελλάδας και της Αλβανίας.

Τα Διαδικτυακά Μαθήματα θα απευθύνονται σε νεαρούς δεξιοτέχνες που ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν πάνω στις παραδοσιακές τεχνικές και σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα που έχουν ως στόχο την προώθηση και διαιώνιση της τέχνης και της κουλτούρας.

    Skip courses