Το Μέτσοβο αποτελεί  χαρακτηριστικό παράδειγμα της παραδοσιακής Ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής. Τα πέτρινα αρχοντικά , τα παραδοσιακά πλακόστρωτα καλντερίμια, οι εκκλησίες και οι βρύσες συνθέτουν ένα γραφικό οικισμό ανεκτίμητης ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας. Για την καλύτερη θεώρηση του θα εξεταστεί παράλληλα η γεωγραφική του θέση, οι ανθρωπογενείς παράγοντες και  τα κοινωνικα-οικονομικά-ιστορικά στοχεία που διαμόρφωσαν μέσα στον χρόνο την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του Μετσόβου.

            Αναλυτικότερα θα ασχοληθούμε με τις ιδιαιτερότητες της γεωγραφικής θέσης του Μετσόβου και το πώς αυτές επηρέασαν , μαζί με το ιδιαίτερο κλίμα, την δομή του. Θα παρακολουθήσουμε  τις χαρακτηριστικές ιστορικές καμπές του και πώς αυτές σε συνδυασμό με τα κοινωνικα-οικονομικα δεδομένα διαμόρφωσαν την εξέλιξη του οικισμού. Ακόμη, την διαδικασία κατά την οποία, οι πολλοί ευεργέτες του τόπου διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο  στο να δημιουργηθεί αλλά και να συντηρηθεί η αρχιτεκτονική κληρονομία του Μετσόβου. Θα εξετάσουμε ποιά είναι τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του παραδοσιακού μετσοβίτικου σπιτιού και ποιά είναι τα άλλα χαρακτηριστικά παραδοσιακά αρχιτεκτονήματα του τόπου. Θα δούμε πως η πέτρα, το ξύλο και οι μάστορες αποτελούν την ψυχή αυτού του τόπου. Και τέλος πώς η παραδοσιακή αρχιτεκτονική ταυτίζεται με τις βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.